outplacement

Ja graag, ik wens meer informatie over outplacement

Outplacement dat is maatwerk

Door een reorganisatie of arbeidsconflict  kan een werknemer helaas gedwongen ontslag krijgen. Ontslag is voor iedereen een ingrijpende gebeurtenis. Outplacement kan een oplossing bieden zodat een medewerker een kans krijgt om zijn loopbaan elders voort te zetten.

Reorganisatie, fusie of bedrijfssluiting

Versterkt door de economische situatie zien veel organisaties een fusie of reorganisatie als noodzakelijke oplossing om rendabel te blijven. De werkgever kan de boventallige medewerker(s) ondersteunen door het aanbieden van een “van werk naar werk” traject ook wel “outplacement” genoemd. Labora Personeelsstrategen is specialist op het gebied van outplacement. Onder het motto: “ieder mens is uniek” begeleiden wij medewerkers op individuele basis. Afhankelijk van wensen, behoeften en mogelijkheden wordt de arbeidsmarkt onderzocht en benaderd. Met als doel: een nieuwe baan!

Individuele begeleiding | Maatwerktrajecten

Al onze trajecten zijn maatwerk. Ieder mens en elke situatie vraagt om een specifieke aanpak afgestemd op behoefte en noodzaak. Cliënten worden op individuele basis begeleid door een persoonlijke adviseur.

Resultaat staat centraal | Continue proces van begeleiding

Binnen onze op werkgerichte trajecten staat het resultaat (een andere baan, een eigen onderneming, het reïntegreren) centraal. Natuurlijk gaat het hier om een invulling die past bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt. De begeleiding zien we als een continue en dynamisch proces. Op basis van een samen met de cliënt opgesteld plan van aanpak worden acties uitgezet. Naast vaste afspraken met de adviseur buitendienst heeft iedere cliënt ook de mogelijkheid tot dagelijkse ondersteuning door een vaste adviseur binnendienst. Deze adviseur binnendienst is in samenwerking met cliënt actief in het onderzoeken van de markt op zoek naar kansen en mogelijkheden. Leads zullen direct aan de cliënt worden voorgelegd. Afhankelijk van de vacature worden vervolgacties door cliënt dan wel door Labora uitgevoerd.

Persoonlijke aandacht | Omgaan met de situatie | Transitie

Zoals eerder aangegeven staat binnen onze trajecten het resultaat centraal. Wij realiseren ons echter dat de impact en emoties die de verschillende situaties met zich mee kunnen brengen (zoals onzekerheid, afwijzing, boosheid en teleurstelling) de nodige aandacht verdient. Tijdens onze gesprekken besteden wij hier, cliënt en situatie afhankelijk, dan ook terdege aandacht aan. Enerzijds omdat we het belangrijk vinden dat je als mens verder kunt en de situatie het spreekwoordelijke plekje kunt geven maar ook omdat de emotie een plek moet hebben op het moment dat de cliënt zichzelf moet presenteren tijdens het sollicitatiegesprek.

Resultaat | Nazorg | Vangnet

Indien de cliënt een nieuwe functie heeft aanvaard of zijn bedrijf heeft opgestart, zit het werk van Labora er min of meer op. Toch blijven we contact onderhouden en zijn wij er natuurlijk voor eventueel vragen. Tevens kan de cliënt gebruikmaken van een zogenaamde vangnetconstructie. Dat wil zeggen dat de cliënt aanspraak kan maken op de resterende trajectduur bij het onverhoopt opnieuw op zoek moeten naar een nieuwe baan.

Individueel afscheid of vertrek

Natuurlijk kan er ook om andere redenen besloten worden om een outplacementtraject in te zetten. Hierbij valt te denken aan een medewerker die niet meer goed op zijn plek zit of bij het individueel beëindigen van een arbeidsrelatie.

Opstarten eigenbedrijf | ZZP

Mogelijk is het starten van een eigen bedrijf of de optie om als ZZP-er aan slag te gaan een interessante vervolgstap in de loopbaan. Labora heeft professionele starterscoaches in huis die kunnen helpen vanaf onderzoeksfase tot en met de opstart van de eigen onderneming.

Instroom – doorstroom – uitstroom

Voorlichting omtrent ontslagsituatie en uitleg outplacement begeleiding

In overleg met de werkgever starten wij de outplacementbegeleiding voor groepen in de meeste gevallen met een groepsvoorlichtingsbijeenkomst. Ondanks dat onze trajecten op individuele basis zijn zien we dat deze bijeenkomst, als onderdeel van de transitie, duidelijkheid geeft omtrent de dreigende ontslagsituatie. Naast algemene uitleg inzake het outplacement wordt er uitleg en inzicht gegeven inzake de mogelijke gevolgen (rechten en plichten)rondom het ontslag.

Om helder te krijgen wat de reorganisatie voor de medewerker betekent en welke stappen nodig en wenselijk zijn, vindt er altijd een vrijblijvend gesprek plaats met de individuele medewerker.


Klant aan het woord

Fred Bimbergen

Een cliënt van me kwam door een bedrijfssluiting zonder werk. Hij koos in het sociaal plan voor begeleiding “van werk naar werk”, ook wel outplacement genoemd. Geen geringe opgaaf: 45+, allochtoon, beperkte beheersing Nederlandse taal, geen rijbewijs, geen scholing hier. Afijn, een beeld is niet zo moeilijk te maken. Ik begeleidde de man met enkele financiële aangelegenheden en kwam zo met hem in contact met Hugo Sengers (Adviseur) van Labora. Om met het eindresultaat te beginnen: binnen enkele maanden had hij een nieuwe baan. Naar zijn zin, werk in de buitenlucht en in de eigen richting. Hij is er erg blij mee en nog mooier, in een zijtraject behaalde hij zijn rijbewijs waarvan uiteraard vooral het theorie examen een prestatie in de buitencategorie betekent. Wat me vooral opviel in het traject: vanaf het begin werd er prettig contact gemaakt, er werden geen belemmeringen opgeworpen, de realiteit werd niet uit het oog verloren en gewoon bespreekbaar gemaakt en er werden geen irreële verwachtingen gewerkt. Geen verkooppraatjes, ik voelde verbondenheid met mijn cliënt. Hij werd serieus genomen in zijn beleving, spanning en onzekerheid. Tevens werd er zoveel rust en vertrouwen ingebracht dat ik daar een goed gevoel bij had. Het blijste telefoontje wat ik in tijden kreeg ging niet over zijn nieuwe baan, maar het behalen van zijn theorie voor het rijbewijs. Zeker een maand had hij iedere avond gestudeerd en geoefend. Hij was zo blij met het behalen van zijn rijbewijs, hij had zich dit succes nauwelijks voor kunnen stellen. Een prima begeleidingstraject van Labora met mooie resultaten.

Fred BimbergenSociaal bemiddelaar Bouwend Nederland

Referenties

wnk
welzorg
welbions
van-wijnen
truckland
saint-gobain
lely
pontmeyer
kenteq
ds-smith
bavaria
bam
assa-abloy
andus