reintegratie

Ja graag, ik wens meer informatie over reïntegratie

Bij reïntegratie samenwerken aan toekomstperspectief

Reïntegratie is erop gericht mensen zo effectief mogelijk te begeleiden naar een andere passende werkplek in het kader van een tweede spoor conform Wet Verbetering Poortwachter. Onze werkwijze kenmerkt zich door gerichte individuele aanpak waarbij een groot deel van de werkzaamheden door ons worden uitgevoerd.

Reïntegratie eerste en tweede spoor

Ook bij reïntegratie in geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid is Labora een samenwerkingspartner voor werknemer en werkgever. Naast onze deskundigheid op het gebied van wet- en regelgeving en het samen (onder)zoeken van arbeidsmogelijkheden intern (reïntegratie eerste spoor) begeleidt en ondersteunt Labora medewerkers bij het zoeken naar een andere, passende functie buiten (reïntegratie tweede spoor) de organisatie.

Wanneer reïntegratiecoach betrekken?

In veel situaties is het verstandig om al in het eerste jaar de reïntegratiecoach te betrekken bij een eventueel vervolg tweede spoor. Wij realiseren ons als geen ander dat bij een vervelende situatie als ziekte veel vragen naar boven komen en dat er veel op partijen afkomt. De adviseur kan daarbij een steun zijn om helderheid te geven.

Samenwerking Arbeidsdeskundigen

Labora heeft bij het onderzoeken van de arbeidsmogelijkheden van de medewerker een nauwe samenwerking met diverse onafhankelijke Arbeidsdeskundigen.

Rapportage UWV

Als reïntegratie bureau zorgen wij voor rapportages die zijn toegespitst op de informatiebehoefte van het UWV (WVP- Wet Verbetering Poortwachter).

Reïntegratie derde spoor

Wanneer een werknemer 2 jaar in de Ziektewet heeft gezeten, volgt doorgaans de WIA keuring bij het UWV. Als uit deze keuring blijkt dat er sprake is van functioneel benutbare mogelijkheden, dan komt de werknemer in aanmerking voor een WGA uitkering (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Voor het begeleiden van deze cliënten naar passend werk kan een traject worden gestart, een zogenoemd derde spoor traject. Ook hier is Labora een ervaren samenwerkingspartner.

Samen met een reïntegratieadviseur een passende baan vinden

Als een werknemer langer dan 52 weken ziek is en er geen passende oplossing bestaat bij de werkgever, wordt re-integratie 2e spoor ingezet. In het kader van de Wet Verbeterde Poortwachter (WVP) zal het UWV kritisch beoordelen of werkgever en werknemer voldoende inspanning hebben geleverd om alternatieven te vinden. Tijdens het gehele re-integratieproces kan Labora zowel de werkgever als de werknemer ondersteunen. Onze reïntegratieadviseurs treden hierbij op als coach, adviseur en intermediair en verzorgen de voortgangsrapportages voor beide partijen.

Opstart reïntegratietraject

Bij de opstart van een reïntegratietraject ligt de focus op kennismaken en het gezamenlijk in kaart brengen van de mogelijkheden. Na de kennismaking weten wij goed wat een kandidaat wil. Tevens zal de geografische, functionele mobiliteit en fysieke alsmede de psychische gesteldheid bepaald worden. Rekening houdend met het arbeidsdeskundig onderzoek stellen we hierna een plan van aanpak op. Bij al deze acties staat het zo snel mogelijk vinden van een passende baan centraal.

Plan van aanpak bevat onder andere:

  • individuele begeleiding / coachinggesprekken
  • media search: Labora heeft een eigen jobsearchteam
  • in samenwerking met adviseur curriculum vitae opstellen
  • hulp bij het maken van de motivatiebrief
  • sollicitatievoorbereiding
  • potentiële werkgevers benaderen (jobhunting)
  • aandachtspunten waar aan gewerkt dient te worden
  • competentietest
  • beroepskeuzetest

Ja graag, ik wens meer informatie over een reïntegratie traject

wnk
welzorg
welbions
van-wijnen
truckland
saint-gobain
lely
pontmeyer
kenteq
ds-smith
bavaria
bam
assa-abloy
andus